Our fleet

MKG HLK 902SHP

18.5m + 15.5 m jib

HPC 60

60 to. Load capacity

HPC 60

HPC 60

HPC 60

Maximum load 60 tons.

HPC 60

HPC 60 M

HPC 60G-3

60 to. Load capacity

HPC 70

70 to. Load capacity

HPC 100

Maximum load 100 tons.

HPC 100

Maximum load capacity 100 tons.

HPC 100

100 to. Load capacity

HPC 100

HPC 100

Maximum load 100 tons.

HPC 100

HPC 110

Maximum load 110 tons.

HPC 110

Maximum load capacity 100 tons.

HPC 130

130 to. Load capacity

HPC 130

Maximum load capacity 130 tons.

HPC 200

200 to. Load capacity

HPC 200

Maximum load capacity 200 tons.

HPC 250

250 to. Load capacity

HPC 250

Maximum load capacity 250 tons.

HPC 300

300 to. Load capacity

HPC 300

Maximum load capacity 250 tons.

HPC 350

300 to. Load capacity

HPC 350


Maximum load capacity 300 tons.

KRUPP 12 GMT-I

12 to. Load capacity

KRUPP 12 GMT-I

Maximum load capacity 12 tons.

MBK AT4

Mobile construction crane

MBK AT4

MBK AT

MBK AT5

Mobile construction crane

MBK AT5

MBK AT6

Mobile construction crane

MBK AT6

MPC 350

Mini crane 3.5 to.

MPC 800

Mini crane 8 to.

MPC 800

MPC 360XL

Crawler telescopic crane

MPC 360XL